Utgaven for år 2009 tar for seg vesentlige saker og begivenheter av politisk interesse fra og med
juli 2008 til og med juni 2009.


Kapitlene er ordnet etter temaområde, slik oversikten på side 2 og 3 viser. Bak i boken finnes det et stikkordregister. Kildehenvisninger finnes ved slutten av hvert kapittel.

Redaksjonen for Høyres håndbok 2009 har bestått av rådgiverne i Høyres stortingsgruppe:
Lars Andreas Lunde (redaktør)
Nina Ledsten (redaksjonssekretær)
Anita Sundal Skjøstad
Anniken Hauglie
Audun Halvorsen
Birgitte Jordahl Lisland
Fredrik Gierløff
Gard Olav Gabrielsen
Hans Kristian Thorbjørnsen
Ingvild Stub
Kathrine Pernille Olsen
Kjersti Omejer
Kristin Holm
Maren Malthe-Sørensen
Paal Pedersen
Terje Strøm
Thor Kleppen Sættem
Torbjørn Sølsnes