Utgaven for år 2010 tar for seg vesentlige saker og begivenheter av politisk interesse fra og med juli 2009 til og med juni 2010.

Kapitlene er ordnet etter temaområde, slik oversikten på side 2 og 3 viser. Bak i boken finnes det et stikkordregister. Kildehenvisninger finnes ved slutten av hvert kapittel.

Redaksjonen for Høyres håndbok 2010 har bestått av rådgiverne i Høyres stortingsgruppe:

Lars Andreas Lunde (redaktør)
Nina Nilsen (redaksjonssekretær)
Anita Sundal Skjøstad
Anniken Hauglie
Audun Halvorsen
Benedicte Økland
Birgitte Jordahl Lisland
Fredrik Gierløff
Gard Olav Gabrielsen
Hans Kristian Thorbjørnsen
Ingvild Stub
Kjersti Omejer
Kristin Holm Jensen
Lene Camilla Westgaard-Halle
Peder Tellefsdal
Terje Strøm
Thor Kleppen Sættem
Torbjørn Sølsnes
Tore Vamraak