Inge Lønning sier i innslaget at helsekrøonene kan brukes mer effektivt.
I Høyres regjeirngstid ble helsekøene redusert med 70.000, og ventetidene betydelig kortere. Selv om regjeringen har bruk 30 mrd kr mer på helse, har køen under Stoltenberg økt med 50.000, og ventetidene blitt lengre. Dette viser at Høyre kan bruke helserkrone på en mer effektiv måte, slik at psientene får et bedre tilbud.

- Private sykehus behandler pasientene til en lavere kostand, og med minst like god kvalitet, sier Eystein Hauge i privatsykehusenes interesseorganisasjon, Prisy. Han peker på at de har ledig kapasitet, og at de kunne behandlet langt flere. Høyre har lovet å utnytte denne kapasiteten bedre, slik at alle pasienter kan få raskere helsehjelp for statens regning.

Den rød-grønne regjeringen har skapt en klassedelt helsetjeneste der bare de rike kan kjøpe seg ut av den lange køen. Høyre vil la staten betale for nødvendig behadnling i private klinikker, slik at alle kan benytte dette tilbudet, ikke bare de som har god økonomi.

Det er ikke riktig at Høyre har lovet å behandle 25.0000 flere pasienter i år uten å bevilge penger til dette. Vi fikk først i vår informasjon om at de private klinikken hadde kapasitet til å behandle 25.000 flere pasienter fremover, lenge etter at statsbudsjettet var behandlet.
Denne kapasiteten har vi lovet å utnytte bedre hvis vi kommer i posisjon til høsten, og vi skal selvsagt sørge for at det er midler til å betale for disse operasjonene.