I 75 år har denne sentrale eiendommen i Oslo fungert som utleieeiendom og påden måte gitt partiet kontor –og møtelokaler samt vært et viktig økonomisk fundament for partiorganisasjonen.

Men ikke minst har eiendommen vært viktig som en base og et ”hjem”for partiets politikere i alle disse årene.

Jubileet feires i kveld i med et festarrangement i Høyres Hus, Store sal.