Den enkelte skal kunne forvente service i sitt møte med det offentlige. Informasjon bør være lett tilgjengelig, og folk må kunne bli møtt på sine individuelle behov uten å måtte gi de samme opplysningene flere ganger.

Det offentlige Norge må bli bedre til å samarbeide mellom sektorer, forvaltningsnivåer og institusjoner. Læring må være en kontinuerlig prosess. Også det offentlige skal til enhver tid ha fokus på hvordan prosesser kan gjøres bedre.

Stadig ny og bedre teknologi gir stadig nye muligheter. Utviklingen går raskt. Deler av næringslivet og enkelte offentlige etater evner å ta i bruk tilgjengelige IKT-løsninger. Vi ser at for eksempel handelsnæringen og Lånekassen er gode eksempler. Dessverre ser vi samtidig at mesteparten av det offentlige Norge har sakket akterut. Gapet mellom folks forventninger og det offentliges evne til å innfri vil sannsynligvis bare øke fremover. Dette koster mye penger i unødvendige systemer og byråkrati, samtidig som det koster den enkelte mye tid og frustrasjon.

I dette handlingsprogrammet gir vi noen svar på hva Høyre mener må gjøres for at du skal få en enklere hverdag.

Last ned planen nedenfor.