Utvalgets mandat:
Utvalgets oppgave og formål er å være:
• Et bindeledd mellom lokalpolitikere, stortingsgruppen og HH.
• En møteplass hvor politikk formes fra lokalplan og spilles inn til sentrale organer.
• En diskusjonspartner og referansegruppe for politikkutforming, eksempelfremskaffelse og inspirasjon for Høyres kommunalpolitikere.

Medlemmer:

 • Tore Opdal Hansen, leder (Drammen, Buskerud)
 • Lene Conradi, nestleder (Asker, Akershus)
 • Erik Unaas (Eidsberg; Østfold)
 • Eirik Lae Solberg (Oslo)
 • Anne Mette Øvrum (Sør-Odal, Hedmark)
 • Mari Botterud, (Øyer, Oppland)
 • Jørn Christensen (Notodden, Telemark)
 • Alf Johan Svele (Holmestrand, Vestfold)
 • Ole Ueland (Sola, Rogaland)
 • Yngve Brox (Trondheim, Sør-Trøndelag)
 • Johnny Finstad (Vestvågøy, Nordland)
 • Monica Vee Bratlie (Hurum, Buskerud)
 • Olve Grotle (Førde, Sogn og Fjordane)
 • Laila Davidsen (Alta, Finnmark)
 • Jardar Jensen (statssekretær KMD, Nordland)
 • Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes, Vest-Agder)
 • Sverre Mauritzen (Senior Høyre)

Fra KS

 • Gunn Marit Helgesen, Telemark
 • Oddleif Olavsen, Nordland
 • Hilde Onarheim, Hordaland

Fra Stortinget

 • Frank Jenssen
 • Mudassar Kapur
 • Bjørn Lødemel
 • Ingjerd Schou

Matin Engeset, sekretær og kommunalrådgiver

Karsten Karlsøen , rådgiver for Høyres stortingsgruppe

Høyres arbeidsutvalg kan supplere utvalget ved behov.