Høyre har i sin krimplan fremhevet de fire viktigste prioriteringene for å styrke politiet:

  1. En kraftig økning av bemanningen i politiet.
  2. Tiltak mot den nye grenseoverskridende og organiserte kriminaliteten.
  3. Nulltoleranse og kraftfull bekjempelse av narkotika.
  4. Forebyggende arbeid

Se også TV2-reportasje her.

Les krimplanen her.

Last ned hele krimpanen under: