- Klarer vi å gjøre skolen god nok, vil den jevne ut sosiale forskjeller. Dine talenter og din innsats, ikke din familiebakgrunn, skal bestemme hvilke muligheter du har senere i livet, sier Solberg i sin tale til Høyre-landsmøtet.

- I fjor trappet vår regjering kraftig opp satsingen på videreutdanning av lærere. Vi har trappet ytterligere opp dette året, fortsetter hun.

Tallene som viser hvor mange plasser kommunene har godkjent i år er nå klare.

- Tallet er 5 696 og slår alle rekorder! jubler en begeistret Høyre-leder.

Rekorden under forrige regjeringen var til sammenligning 1 940.

Ruster Norge for store oppgaver

- Kunnskap er den beste næringspolitikken og den beste sosialpolitikken. Vi ruster Norge for de store oppgavene fremover, poengterer hun.

I desember la OECD frem en rapport som argumenterer for at ulikhet skader økonomisk vekst. Forfatterne mener at det å løfte grupper som blir hengende etter i velstandsutviklingen vil kunne øke veksten.

Særlig viktig, skriver de, er det å gi alle tilgang til utdanning av høy kvalitet og gode helsetjenester.

Det utjevner forskjeller, det skaper sosial mobilitet, det skaper større muligheter for alle.

- Det er det som er Høyres politikk, sier Solberg.

Takker kommunene

Hun er svært glad for at kommunene har spilt på lag ved å tilby lærerne videreutdanningen regjeringen har lagt til rette for.

- Jeg vil takke alle ordførerne og kommunestyrene som med dette har satset på lærerne sine og på elevenes læring, konstaterer hun.

- Vi skal glede oss over dette, for dette vet vi virker.

- En kunnskapsskole det aller viktigste sosiale prosjektet som finnes, understreker Solberg.

Høyres kommunikasjonsavdeling, pressetelefon 47 46 69 10

Gå til landsmøtesiden her