- Dette er en fornuftig avgjørelse. Politiet er nå i stor endring, og virkemidlene politiet har til disposisjon må vurderes bredt. Høyre ønsker en grundig utredning før det avgjøres om politiet skal bevæpnes. Det er viktig at Høyre ikke har låst seg til ett standpunkt. Dette vedtaket sikrer at vi kan se alle politiets maktmidler i sammenheng, uttaler justispolitisk talsmann André Oktay Dahl.

Besøk gjerne våre landsmøtesider for mer.