I denne valgkampen gir LO mange millioner i valgkampstøtte til Ap, SV og Sp, på tross av at en stor andel av LOs medlemmer oppgir at de stemmer på et av de borgerlige partiene. De gjør rett i å stemme på Høyre. LOs medlemmer og andre fagorganiserte er som alle andre nordmenn opptatt av en god skole for sine barn, kortere helsekøer og gode veier. Men de kan også være trygge på at Høyre har en anstendig og god arbeidslivspolitikk, og fagorganiserte kan stemme Høyre i trygg forvissning om at vi ivaretar deres behov og interesser. På denne siden finner du mer informasjon om Høyres politikk for et bedre arbeidsliv.

Høyres løsninger:

  • Legge til rette for et trygt og anstendig arbeidsliv uten sosial dumping
  • Satse på gode og dyktige medarbeidere i offentlig sektor
  • Trygge arbeidsplassene gjennom en god næringspolitikk
  • Beholde fagforeningsfradraget og videreføre trepartssamarbeidet
  • Få ned helsekøene slik at ikke bare de med privat helseforsikring får rask behandling

Les mer om:

Hvis du er en av dem som ønsker en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger kan du gå inn på vår dugnadsside og bidra til valgseier den 9. september.