- Finanskrisen var over, men ikke krisen i realøkonomien. Dette var åpenbart i fjor sommer og høst da budsjettet ble lagt frem. Utvidelsen av GIEK-rammene burde kommet tidligere, og økningen i rammene for Innovasjon Norge er puslete. Høyre hadde større bevilgninger til dette allerede i fjor høst i vårt alternative budsjett, sier Svein Flåtten.

Høyre savner også tiltak for å øke kompetansen via bedriftsintern opplæring slik at bedriftene selv blir bedre i stand til å holde på kompetansen. Ordningen må bli mindre rigid når det gjelder søknader, rapporteringer og selvsagt selve volumet på ordningene.

- Jeg hadde også ventet mer målrettede tiltak på miljørettet produksjon av en regjering med SV som deltaker. Økte avskrivningssatser på maskiner ville stimulert til investeringer. Pakken inneholder heller ikke noe til det. At regjeringen heller ikke i en slik situasjon har opphevet innskrenkningene i SkatteFunn ordningen når næringen skriker etter innovasjon og teknologiutvikling er et mysterium, sier Flåtten.