Sanner ønsket å reise til landet etter påske blant annet for å møte cubanske opposisjonelle, men får altså ikke visum.

– Det føles ganske uvirkelig å bli nektet visum. Jeg vet at flere europeiske og amerikanske parlamentarikere er nektet innreise til Cuba, men jeg ble veldig overrasket likevel, sier Høyre-nestlederen til VG.

Den cubanske ambassaden har ikke forklart Sanner hvorfor han nektes innreise. Men da Sanner søkte om visum tidligere i år, ville ambassaden vite hvem han skulle møte på Cuba, noe Sanner nektet å svare på av hensyn til sikkerheten til dem han skulle treffe.

Utenriksdepartementet bekrefter at de videreformidlet Sanners visumsøknad til den cubanske ambassade.

Les hele saken hos VG