Fylkene Nordland, Troms og Finnmark danner en region med mange spennende særtrekk og ikke minst store muligheter for å videreutvikle blant annet kompetansebasert næringsliv. Høyres Nord-Norgeprogram er utarbeidet av nordnorske Høyrepolitikere for å fremheve de delene av Høyres politikk som særlig retter seg mot denne regionen.