Kort fortalt

  • Forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten fra 2006 skal oppdateres, og i den sammenheng skal Regjeringen denne vinteren/våren ta stilling til om det skal igangsettes en såkalt konsekvensutredning.
  • En konsekvensutredning er en bred innhenting av kunnskap av olje-forekomster, fremtidige arbeidsplasser, lokale myndigheters synspunkterk, påvirkning av miljøtilstanden og muligheten for å drive annen næringsaktivitet i havområdet som fiskerier, havbruk og sjøtransport.

Mens kampen om konsekvensutredning i Nord-Norge hardner til i Regjeringen, stiller Høyre seg bak kravene fra alle folkevalgte organer i Nord-Norge som krever konsekvensutredning. I den siste meningsmålingen gjort i Nord-Norge, stiller 74 prosent seg positive til konsekvensutredning, skriver Dagens Næringsliv (papirutgaven 16.02.11).

- Hvis regjeringen sier nei til konsekvensutredning for mulig olejvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, vil det representere et sannhetens øyeblikk for både Arbeiderspartiet og hele oljenæringen. Høyre kan love at vi skal plukke opp hver eneste frustrerte AP-velger som mener at konsekvensutredning er viktig, sier Erna Solberg til DN.

I stortingsvalgprogrammet sier Høyre blant annet følgende:

Høyre vil:

  • åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.
  • sikre at økt aktivitet på sokkelen utenfor Nord-Norge også skal gi seg utslag i økt landbasert aktivitet.