Høyre mener at det er på høy tid at det legges frem en langsiktig strategi for Norges største og viktigste næring. Vi legger til grunn at Norge er, og skal fortsatt være, en stor produsent og eksportør av olje og gass også i fremtiden.

- Dersom vi skal være en ledende eksportør av olje- og gass må vi finne svar på hovedutfordringene våre rundt behovet for nytt areal, høyere utvinningsgrad på eksisterende felt, og ikke minst at vi får redusert risikoen for større ulykker. Her har Høyre gode løsninger, sier Meling.

Siri Meling

Hovedpunkter:

  • Skatt

Høyre vil se på endringer i skattesystemet for å stimulere til økt utvinningsgrad.

  • Tilgang på nytt areal

Høyre vil holde et høyt og forutsigbart tempo på åpning av nye områder. Vi vil konsekvensutrede uåpnede områder i nord, blant uåpnede deler av Nordland VI, VII og Troms II. Høyre vil også utvide tildelingsrundene av forhåndsdefinerte områder til det aller meste av områdene på norsk sokkel som i dag er åpnet for petroleumsindustrien.

  • Oljevernberedskap

Høyre vil ha et utvalg som skal se på hvordan vi kan styrke teknologi, produktutvikling, industriutvikling og kompetanse for oljevernberedskap. Utvalget skal foreslå en rekke punkter for styrking av både beredskap og HMS på sokkelen.