I budsjettet for 2010 vil Høyre gi kommunene større frihet og færre statlige pålegg, og vil prioritere bedre veier til by og land.

Når det gjelder kommunenes inntekter, foreslår Høyre det samme som Regjeringen. I motsetning til Regjeringen vil Høyre imidlertid la kommunene beholde en del av selskapsskatten lokalt. For 2010 ville det ha utgjort nærmere 9 mrd kroner.

Høyre-TV har snakket med en rekke av Høyres fraksjonsledere om hva som er prioriteringene på hvert område i Høyres alternative statsbudsjett for 2010. Se de øvrige videoer her:

André Oktay Dahl om prioriteringer på justis

Siri Meling om prioriteringer på olje og energi

Elisabeth Aspaker om prioriteringer på skole

Bent Høie om prioriteringer på helse

Svein Flåtten om prioriteringer på næring

Torbjørn Røe Isaksen om prioriteringer på arbeid og sosial

Les alt om Høyres alternative statsbudsjett her.