Torsdag behandler Stortinget statsbudsjettet på utdanningsområdet.

- Dette er en av årets viktigste debatter, sier Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre.

- Statsbudsjettet legger rammen for tiltak og prioriteringer i norsk skole for det neste året. Det er synd å konstatere at regjeringen bruker store summer på tiltak som har liten effekt, fortsetter Aspaker.

Det viktigste først

Høyre prioriterer det viktigste først i skolepolitikken, nemlig at alle elever skal bli møtt av faglig sterke lærere.

I 2012 søkte 3671 lærere om etter- og videreutdanning innenfor den statlige strategien, og at 1847 av disse ble prioritert av sine skoleeiere. Dette understreker at behovet og etterspørselen for kompetanseheving for lærere er stort, mener Aspaker.

- Høyre foreslår en radikal økning av bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere og at staten skal ta en større andel av kostnadene. Dette vil kunne gi ca 4000 lærere et tilbud om kompetanseheving i 2013, sier Aspaker og legger til at Høyre også foreslår midler til prosjekt nye karriereveier for lærere og et kompetanseløft for landets lærerutdannere.

Satser på matematikk

Den internasjonale TIMSS-undersøkelse viser at norske elevers matematikkferdigheter er på bedringens vei, men Høyre har større ambisjoner for elevene.

- Derfor foreslår vi én ekstra undervisningstime i matematikk på barnetrinnet, fortsetter Aspaker.

De rødgrønne nedprioriterer kunnskap og forskning. Forskning er en svært viktig bærebjelke i arbeidet med å sikre fremtidig vekst og velferd og bygge opp fremtidig konkurransekraft.

- Vi må bli smartere og mer innovative. Derfor foreslår Høyre å trappe opp norsk forskningsinnsats betraktelig og å bygge opp universitetsmiljøer i verdensklasse.

- Vi foreslår en ny modell for forskningsfondet, gjeninnføring av gaveforsterkningsordningen, mer midler til kommersialisering av forskning og til internasjonalt samarbeid. I tillegg foreslår vi midler til å tilsette flere stipendiater og post doc- stillinger. Dette er en offensiv prioritering av forskning og utdanning for å sikre fremtidens velferd, avslutter Aspaker.