Prisen går til en person som i løpet av de siste årene har utmerket seg med å bidra spesielt til god og ny politisk, organisatorisk og/eller kampanjeaktivitet i sin lokalforening.