Seminaret hadde innledere fra Kripos, Datatilsynet, Politijuristene og Nei til DLD som diskuterte blant annet følgende hovedproblemstillinger:

  • I hvilken grad forutsetter effektiv bekjempelse av overgrep mot barn implementering av datalagringsdirektivet?
  • Hvilke andre virkemidler enn datalagringsdirektivet vil gi politiet bedre mulighet til å etterforske og forhindre nettbaserte overgrep enn det de har i dag?
  • Hvor går grensen for hva Staten skal lagre om enkeltmennesker som ikke er mistenkt for kriminalitet?
  • Er lagring av opplysninger om alle innbyggere uproblematisk?