• Familie- og kulturkomiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling, forbrukersaker og kultursaker.
  • Kommunal- og forvaltningskomiteens arbeidsområder er kommunal og statlig forvaltning, regional- og distriktspolitikk, innvandrings- og integreringspolitikk, m.m.
  • Finanskomiteens arbeidsområder er økonomisk politikk, statsbudsjett, penge- og kredittpolitikk og skatter og avgifter.

Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.

Til alle stillingene forutsettes det god skriftlig fremstillingsevne og politisk innsikt. Lønn avtales individuelt.

Søknadsfrist for alle stillingene er 15. februar.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Thor Kleppen Sættem. Høyres gruppes telefonnummer er 2331 3345.

Søknad sendes Høyres stortingsgruppe, 0026 Oslo eller hoyre.postmottak@stortinget.no. Merk konvolutt eller epost med "søkndad rådgiverstilling".

Høyres stortingsgruppe søker dessuten flere traineer til stortingsgruppens sommerprogram 2010. Les mer om dette på www.hoyre.no.