Generalsekretæren har ansvar for gjennomføring av møter i Arbeidsutvalget og i Landsstyret, i tillegg til at man forbereder og innstiller overfor Arbeidsutvalget i organisatoriske og administrative saker.

Generalsekretæren har hovedansvaret for nettsidene, utvikling av markedsmateriell og for medlemshåndteringen. Generalsekretæren har i samarbeid med Arbeidsutvalget ansvaret for Forbundets økonomistyring, og vi ser derfor gjerne at søkere har en god økonomisk forståelse.

Det er en fordel om søkere har eller tar høyere utdannelse. Kjennskap til politisk arbeid, økonomiarbeid og erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner vil også være en fordel. Evne til å jobbe selvstendig og lojalt vil vektlegges. Vi forutsetter at søkere deler Høyres grunnsyn.

Vi kan tilby en selvstendig og aktiv stilling, med et spennende arbeidsmiljø og kontor på Høyres Hus i Oslo. Stillingen vil gi en god mulighet til å utvikle et stort nettverk.

Noe arbeid på kveldstid og i helger må påregnes. Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.

Tiltredelse er etter 1. januar eller etter nærmere avtale.

Søknad med CV og attester merkes ”Generalsekretærstilling”, og sendes gensek@hoyrestudent.no eller pr post til Høyres Studenterforbund, PB 1352, Vika, 0113 Oslo, innen 20. oktober 2010.

For nærmere informasjon kontakt generalsekretær Kristian Tveit Venås på telefon 91 77 91 30 eller e-post gensek@hoyrestudent.no. De kan også kontakte Formann Henrik Erevik Riise på telefon 47 01 12 54 eller e-post formann@hoyrestudent.no