- Vi øker regjeringens tiltakspakke med om lag 5 mrd kroner slik at det blir rom for skattelettelser for bedrifter, arbeidsplasser og folk med vanlige lønnsinntekter, sier Høyres nestleder, Jan Tore Sanner. Høyre foreslår også å øke bevilgningene til omstilling i bedriftene og til forskning. Vi er opptatt av at tiltakene både skal trygge arbeidsplasser, og bidra til at vi kan komme styrket ut av krisen.

- Høyre støtter de forslagene som ligger i regjeringens tiltakspakke. Forslagene vil bidra til et nødvendig løft for vedlikehold og infrastruktur, og vil dempe veksten i arbeidsledigheten innen bygg og anlegg. Det er imidlertid behov for tiltak som treffer bredden av norske bedrifter.

- Krisen rammer privat sektor og ansatte i private bedrifter. Det virker ikke som de rødgrønne forstår at trygge arbeidsplasser forutsetter sterke og lønnsomme bedrifter. Stolteberg-regjeringen har satt på pauseknappen i næringspolitikken og økt skattene med over 11 mrd kroner for bedrifter og arbeidsplasser. Det gjør at mange er dårlig rustet til å møte finanskrisen og nedgangen i økonomien, sier Sanner

- Høyre øker rammen for 2009 med om lag 5 mrd kr ut over Regjeringens forslag. Samlet utgjør de påløpte skattelettelsene om lag 8 mrd kr. Innretningen vi foreslår på skattekreditten innebærer at likviditeten i bedriftene økes betydelig ut over dette. Denne utvidelsen innebærer at pakken blir mer balansert ved at over en tredjedel av tiltakene er knyttet til skattereduksjoner for bedrifter og ansatte, og at vi med dette legger bedre til rette for privat sektor. Høyre har i arbeidet med pakken lagt vekt på å samle bredest mulig støtte. Jeg er glad for at de borgerlige partiene står sammen om mange forslag som vil bedre bedriftenes konkurranseevne og trygge arbeidsplasser, sier Sanner.

Se vedlagte PDF i høyre kolonne for en samlet oppstilling av Høyres tiltaksliste.