Utvalget skal jobbe med følgende oppgaver:

- Innvandrermiljøer skal kontaktes og inviteres til dialog og innspill med Høyre ved politikkutforming. Eksempelvis ved politiske høringer.

- Rekruttering av nye velgergrupper til partiet, enten som tillitsvalgte eller som folkevalgte

- Nettverksbygging

- Strategisk kommunikasjon av Høyres budskap inn mot nye velgergrupper

- Invitere Høyres politikere til ulike innvandrerforum

Medlemmer:

Stian Berger Røsland (Oslo, leder)

Maria Angell Dupont (Oslo)

Dilek Ayhan (regjeringen)

Mudassar Kapur (Stortingsrepresentant)

Vasan Singaravel (Bergen)

Høyres arbeidsutvalg kan supplere forumet ved behov.

Kontaktperson:

UvalgssekretærEkrem Ari

mail: ekrem.ari@hoyre.no