Dette er Høyres visjon for fremtidens politi, skriver VG 05.02.2013. Justispolitisk talsmann og nestleder i justiskomiteen, André Oktay Dahl, garanterer at disse målene er forpliktende dersom Erna Solberg og hennes mannskap inntar regjeringskontorene.

- Derfor er det viktig at utvalget som jobber med politianalysen drøfter disse tankene. Hvis ikke vil vi ved et regjeringsskifte forlange en revidert utgave av politianalysen, sier Dahl til VG.

Dahl frykter at politianalysen ikke blir omfattende nok for hvordan fremtidens politi skal bli. Overfor VG lister han opp en rekke av punktene som Høyre ønsker belyst, og som kan bli en del av partiets justispolitikk:

Flere etterforskere

  • Det må avklares hvilke oppgaver politiet skal ha, og hva som kan overføres til andre institusjoner. NAV og skatteetaten må eksempelvis vurderes å gis etterforskningskompetanse for å føre sakene frem til påtalemyndigheten.
  • Det må redefineres hva sivilt ansatte kan og må bidra med i politiet. Oppgaver politihøyskoleutdannede har i dag kan overtas av andre.
  • Innføring av en ordning med «frivillig politi», etter modell fra Canada. Lokalsamfunnet må involveres mer i det trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Viktige vektere

  • Den private sikkerhetsindustrien må involveres i den daglige beredskapen med årlige øvelser og samhandlinger med politiet. Vekterne er en tilgjengelig, men til nå ubrukt ressurs, for eksempel ved terroranslag.
  • DNA-monopolet må oppheves. Private firmaer må få anledning til å foreta DNA-analyser, ikke minst av hensyn til voldtekts- og voldsofre.
  • Når man vet hva politiet skal gjøre, må man se hvor mange politidistrikter som er nødvendig, også ut fra beredskapshensyn. Antall politidistrikter kan reduseres fra dagens 27, såfremt den lokale tilstedeværelsen ikke svekkes.
  • Politiet må rekruttere flere bedre ledere. Det må ikke som nå være bestemt på forhånd hvem som skal bli politimester.
  • Flere argumenter taler for å utstyre politiet med pistol i beltet. Derfor tar Høyre på landsmøte i mai debatten om generell bevæpning, med sikte på en konklusjon i neste stortingsperiode. Høyre ønsker klarhet i hva bevæpning innebærer for tryggheten til publikum og politiansatte.

- Dersom Høyre kommer i regjering kan jeg kan love flere politifolk og et mer synlig politi, sier Andrè Oktay Dahl til VG.

- 22. juli-hendelsene har aktualisert behovet for reformer, ikke bare at vi flytter på folk. Høyre står fast på målet om to tjenestemenn per 1000 innbygger, men vi må også kunne forvente, og forlange, mer av den enkelte. Hva gjør politiet? Hva får vi ut av ressursene? Hvor stort er svinnet, ikke minst internt? sier Dahl til VG.

Les saken i VGs papirutgave 05.02.2013.

For mer informasjon om ordningen med frivillig politi i Canada, se her.