Seminaret er en oppfølging av brevet som Erna sendte til bedrifter og forskningsmiljø i sommer, der hun ba om råd for en storstilt satsing på ny teknologi for å løse klimautfordringen.

Høyres klima- og miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup ledet møtet, som blant annet inkluderte innlegg fra Erna Solberg, Norske Skog, Hydro, ZEB (Zero Emissions Buildings), Forum for miljøteknologi, Byggenæringens Landsforening (BNL), Aker Clean Carbon, Norsk Industri, Bellona og Institutt for Energiteknikk.