Høyres Trond Helleland fra Buskerud bekrefter skepsisen i partiet mot datalagringsdirektivet.

- Vi har vært skeptiske hele tiden. Det at man skal lagre trafikkdata over en lengre periode er ikke bra, men ikke avgjørende for vår motstand, sier han og fortsetter:

- Det avgjørende er hvilke kontrollrutiner og mekanismer regjeringen legger opp til i forhold til misbruk av opplysningene. Hvilke garantier har vi for at data ikke kommer på avveie? Og skal kontrollmekanismene håndheves ved å styrke Datatilsynet eller ved andre grep.

For å kunne komme noe nærmere et standpunkt, peker Helleland på at Ap må informere.

- Vi mener Arbeiderpartiet må komme på banen, som de eneste som forsvarer datalagringsdirektivet. Regjeringa må orientere Stortinget om en fremdriftsplan, hvordan innføre dette direktivet og sende det ut på høring, sier han.

Det er bekymring i Høyre for hva konsekvensene av et veto vil bli.

- Det er klart det er bekymring, det har aldri blitt gjort før. Det er blant de tingene regjeringa må gå nøye igjennom. Først må de personvernmessige spørsmålene avklares, og så må konsekvensene for våre utenrikspolitiske forbindelser avklares, mener han.

Helleland sier også at det virker som noen av motstanderne mot direktivet motiveres først og fremst av muligheten til å legge ned veto.

- Det virker som noen først og fremst vil svekke EØS-avtalen og Norges forhold til EU ved bruk av reservasjonsretten mot datalagringsdirektivet. Jeg stiller spørsmålet både i forhold til SV og Sp. Høyre er selvsagt ikke interessert i å svekke EØS-avtalen og Norges forhold til EU, men vår bekymring går naturligvis på det personvernmessige, sier han.

Les hele saken hos Nationen.