Skolene i hovedstaden skorer høyere på motivasjon og mestring. Av totalt 22 indikatorer i undersøkelsen, scorer Oslo klart over landsgjennomsnittet på 13 av dem.

Oslo-elevene skiller seg positivt ut på mange områder:

  • Lystbetont skolearbeid: Seks av ti Oslo-elever sier de liker å gjøre skolearbeid, gleder seg til å gå på skolen og trives med de fleste fagene. Det er ti prosent over landsgjennomsnittet.
  • Sultne på kunskap: Fire av fem elever på ungdomsskolen vil lære noe nytt - aller helst så mye som mulig mens de er på skolen. Også dette langt bedre enn snittet.
  • Motiverte: Tre av fire Oslo-elever sier de hører på læreren, gjør lekser og gleder seg over det. Nasjonalt er tallet 70 prosent.
  • Føler de mestrer: 81 prosent av elevene i Oslo føler de mestrer arbeidsoppgavene på skolen, og forstår hva læreren sier når nytt fagstoff blir gjennomgått. På landsbasis svarer 76 prosent av elevene at de mestrer skolen.
  • Sterk innsats: Også når elevene beskriver sin egen innsats, er Oslo-elevene best i klassen. Dette gjelder selv om noe oppleves som vanskelig, og krever hardt arbeid.

- Dette slår fullstendig beina vekk under SV-retorikken. I Oslo-skolen prioriterer vi basisfag, tett oppfølging og trykk på læring. Ikke frukt og grønt, varme lunsjer og valgfag, sier skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard fra Høyre.