Dette er noen av de 37 tiltakene Høyre lanserer for å redusere sykefraværet og trygdeutgiftene:

  • Ventelønnsordningen stenges for nye tilfeller. Ordningen sikrer statsansatte som blir sagt opp en inntekt tilsvarnede 66 % av tidligere lønn mens de leter etter jobb.
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
  • Høyre vil gjøre det mindre lønnsomt å gå over på AFP-pensjon som 62-åring ved å øke trygdeavgiften fra 3,0 til 5,4 %.
  • Partiet vil gjøre gradert sykemelding til hovedregelen ved sykdom. 100 % sykemleding skal bare brukes i «særlige tilfeller».

LES MER: Hele lista på 37 tiltak kan du laste ned her (Word)

Høyre bruker 2,3 milliarder mindre oljepenger enn det regjeringen gikk inn for og vil ha vel 6 milliarder kroner i skattereduksjoner.

De største kuttene er 1,86 milliarder kroner til landbruksstøtten, 1,05 milliarder kroner i statlig administrasjon, 868 millioner kroner som en konsekvens av en strengere asylpolitikk med 5.000 færre asylsøkere og 845 millioner kroner mindre til utvikling og bistand.

– Vi omprioriterer fra vekst i offentlig sektor til skattereduksjoner for private og bedrifter. Det er viktig for oss å få kontroll over utgiftsveksten i folketrygden og de offentlige budsjettene, sier Jan Tore Sanner.