En fersk meningsmåling utført av Infact for Nordlys, viser at nesten hver tredje velger gir sin støtte til Høyre - 29,6 prosent. Arbeiderpartiet, som er nest størst, ligger på 25,5 prosent.

Høyres ordførerkandidat Jens Johan Hjort er glad for tallene og sier til Nordlys:

- Dette var da veldig hyggelige tall, særlig tatt i betraktning at den er tatt opp etter syngingen min. Det har åpenbart ikke skadet partiet på noen som helst måte.

Oppslutning

R: 4,3

SV: 10,6

AP: 25,5

SP: 1,9 V: 3,2

KrF: 3,6

H: 29,6

FrP: 19,4