• Gjennom å satse på teknologi ønsker Bærum kommune å stimulere elevenes interesse for realfag, sikre rekruttering innenfor disse fagene. Samtidig er målet å øke elevenes digitale kompetanse og utvikle deres kritiske sans og nysgjerrighet i forhold til forskning generelt og teknologisk utvikling spesielt, sier Anne Lene Hojem som er leder for Bærum Høyre.

Hundsund ungdomsskole ligger på Fornebu og har mange teknologibedrifter i nærområdet.

  • Det er en fordel når skolen gjennom samarbeid med bedriftene kan utvide sin læringsarena, sier Hojem.

Undervisningen på Teknologiskolen er forankret i kompetansemålene i den offentlige læreplanen. Elevene lærer det samme som på andre ungdomskoler, men tilnæringen er annerledes. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer hvert halvår og alle fag knyttes opp mot disse.

Les mer om saken her.