Norge trenger et parti som er opptatt av enkeltmennesket, ikke bare enkelte mennesker eller grupper av mennesker. Et parti som ikke tror staten alltid vet best. Et parti med visjoner og evne til å gjennomføre dem. Et parti som forstår at et av de største sykdomstegnene i norsk politikk er at man tror alle problemer kan og skal løses med større bevilgninger over statsbudsjettet. Et parti som innser at den eksplosive økningen i antall på stønad og trygd betyr at flere mennesker passiviseres og sykeliggjøres fremfor å oppleve mestring og verdighet. Et parti som mener at hvis staten bryr seg mindre med dem som greier seg bra, kan den bry seg mer om de som greier seg dårlig. Høyre er det partiet.

Vår politikk bygger på to grunnpilarer: Åskape en trygg økonomi for staten, næringslivet og innbyggere for å ruste samfunnet til å løse de viktigste velferdsoppgavene. Den andre er å øke enkeltindividets og familienes makt og bestemmelsesrett - på bekostning av politikere, byråkrater eller ansatte i statsmonopoler.

Høyre går til valg på skatt, skole og samferdsel fordi vi mener disse områdene er helt avgjørende for Norges fremtid. Uten lavere skatter, bedre veier og en kunnskapsskole vil Norges konkurranseevne svekkes enda mer. Det vil føre til flere arbeidsledige, smertefulle omstillinger og et sjokk for velferdssamfunnet når eldrebølgen kommer.

Les hele debattinnlegget til Erna på DN.no.