- Jeg tror ikke noen av oss kan ha unngått å ha blitt grepet av situasjonen på Haiti. Landet har behov for massiv hjelp. En del av hjelp begynner nå å komme frem. USA har bidratt mye med administrativ og styringsmessig kapasitet. Har regjeringen gjort en gjennomgang av hvilke militære og sivile ressurser som Norge kan bidra med på Haiti på kort eller langt sikt? spurte Erna Solberg.

Statsråd Grete Faremo svarte at det man lærte av tsunamien er at koordinering av innsats er viktig, og at Forsvarsdepartementet - i samarbeid med andre departement - jobber nå langs flere spor. Regjeringen er positiv til FNs beslutning om å sende 2000 militære og 1500 politifolk til Haiti, og Norge kommer til å sende flere feltkjøkken. Det har også kommet en anmodning om havnekontroll-kapasitet, som vurderes.

- Jeg er glad for at regjeringen har kapasiteter. Situasjonen på Haiti er prekær. I dag har amerikanske styrker stoppet et rush av mennesker mot sykehuset for å sikre behandlingen av de pasienter som allerede er der. Jeg håper statsråden tar avstand mot kritikken av USAs innsats på Haiti, fulgte Erna opp.

Faremo svarte at det ikke kan være noen tvil om at USA bidrar med svært viktige bidrag på Haiti. Og hun konstaterte at det eksisterer gode praktiske samarbeidsordninger mellom militær og sivil hjelpeinnsats, og at det er viktig at militære operasjoner gjennomføres av militære, og sivile operasjoner av sivile.