Klikk her for å komme med dine innspill.

Den lenge varslede stortingsmeldingen om lærerutdanningen ble fremlagt 6. februar. Den skal nå behandles i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Høyre har i løpet av den siste stortingsperioden fremmet mange forslag for å styrke lærerutdanningen, men regjeringspartiene har stemt i mot alle forslagene.

- Det er hyggelig å se at Regjeringen nå har kopiert mange av forslagene, men det har medført at vi allerede har tapt mye tid, sier utdanningspolitisk talskvinne for Høyre, Ine Eriksen Søreide.

Høyre deler Regjeringens syn på å dele grunnskolelærerutdanningen i to deler, en for 1.- 7. trinn og en for 5.- 10. trinn. Dette foreslo Høyre allerede i 1991, og det er trolig liten politisk uenighet om dette nå. Vi støtter også styrkingen av pedagogikkfaget, innføring av nasjonale forskerskoler i lærerutdanningen og etablering av sentre for fremragende undervisning.

Har brukt svært lang tid
- Regjeringen har brukt svært lang tid på denne meldingen, og derfor er det skuffende at mange av de viktigste veivalgene ikke foretas i meldingen, uttaler Eriksen Søreide.

Regjeringen skal først nå sette i gang utredninger om blant annet femårig masterutdanning for lærere i grunnskolen og skjerpede kompetansekrav i skolen. Når det gjelder behovet for bedre praksisopplæring, veiledning av nyutdannede lærere, seniortiltak, skoleledeutdanning og skjerpede kompetanse- og opptakskrav, så foreslås det lite eller ingenting.

- Høyre har foreslått at det skal innføres et nytt femte år i allmennlærerutdanningen, som skal være et lønnet praksisår med tett oppfølging fra en erfaren veileder. På den måten bidrar utdanningen til å gjøre studentene reelt forberedt på virkeligheten i skolen, og det kan også bidra til å forhindre at mange ferske lærere forlater læreryrket, sier en entusiastisk Eriksen Søreide.

Vi vil gjerne ha innspill fra deg!
Høyre vil i denne forbindelse gjerne høre fra deg om du har innspill eller forslag til hvordan vi kan gjøre lærerutdanningen enda bedre.

- Vi husker alle en virkelig god lærer. Hva var det hun eller han gjorde som medførte at undervisningen var så bra? Hva kjennetegner egentlig en god lærer? Hvordan kan vi bidra til at dagens lærerstudenter blir bedre forberedt til å takle den utfordrende jobben det er å være lærer, spør Eriksen Søreide, og håper flest mulig ønsker å komme med sine bidrag!

Klikk her for å komme med dine innspill.