Dato/tid: Torsdag 9. april kl. 09:00-12:00

Sted: Stortinget, kinosalen

Ønsker du å delta på seminaret, send din påmelding til konsulent Gudrun Hesselberg, Gudrun.hesselberg@stortinget.no innen 7.april. Påmelding er gratis og åpen for alle medlemmer i Høyre, med forbehold om at det er nok plasser. Oppmøte på løvebakken 09:00 presis.

Program:

09:00 Oppmøte for publikum på løvebakken

09:15 Velkommen

Høyres engasjement for utvikling av integreringspolitikken

v/ Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant Høyre

09:30 Regjeringens ambisjoner for bosetting og integrering av flyktninger

v/ Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

09:50 Hvor gode er vi på integrering av flyktninger i Norge?

v/Kristian Rose Tronstad, forsker NIBR

10:10 Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger i kommunene

v/ Joseph Salomonsen, Seniorrådgiver IMDi Sør

10:30 Slik gjør vi det i Molde

v/ Torgeir Dahl, ordfører i Molde

10:50 Kort pause

11:00 Paneldebatt

I Norge er det store forskjeller mellom kommunene i hvor gode resultater de leverer på integrering av flyktninger. Hva er årsaken til dette og hva skal til for å etablere standarden på et høyere nivå?

Ordstyrer: Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant Høyre

I panelet:

Osmund Kaldheim, Rådmann i Drammen

Fakhra Salimi, MiRA-Senteret

Joseph Salomonsen, Seniorrådgiver IMDi Sør

Anne Britt Djuve, Forskningssjef Fafo

11:45 Oppsummering og avslutning