I den offentlige debatten brukes begrepet nullskattyter gjerne om mangemillionærer som ved hjelp av fradrag ikke betaler inntektsskatt på personlig hånd, og man kan bli forledet til å tro at det er 27 000 personer i denne gruppen. Det er helt feil.

Det er i dag 430 000 nullskattytere iføgle Finansdepartementet, og departementet opplyser at «den viktigste inntektskilden for disse er pensjon.» Regjeringen og Schjerva har åpenbart ikke noe problem med at disse er nullskattytere, og det har heller ikke Høyre.

97 prosent av de personene Schjerva trekker frem har i følge tall fra Finansdepartementet formuer under 5 millioner kroner, men betaler i dag formuesskatt selv om de har for lav inntekt til å betale inntektsskatt. Dette er i hovedsak pensjonister med nedbetalt bolig og evt. noen kroner i banken. I tillegg vil det være enkelte gründere uten egne inntekter, som kanskje lever på ektefellens inntekter, i denne gruppen. Høyre har ingen ønske om å skattlegge hverken minstepensjonister eller gründere uten inntekt.

Høyres opplegg for nedtrapping av formuesskatten innebærer i kommende stortingsperiode økt bunnfradrag til 20–25 millioner kroner og reduksjon av satsen fra 1,1 % til 0,5 %. Ved å opprettholde en formuesskatt på de aller største formuene sikrer vi at ingen av landets rikeste blir nullskattytere.

Skrevet av Tore Vamraak, Finanspolitisk rådgiver, Høyres Stortingsgruppe