Byrådet foreslår å styrke skolebudsjettet med 322 millioner kroner til totalt 10,7 milliarder kroner i 2014. Omtrent hver fjerde krone i Oslobudsjettet går til skole. Byrådets forslag til budsjett for 2014 skal sikre at Osloelever oppnår læringsresultater i toppklasse og at alle elever, uansett bakgrunn får mulighet til å realisere sitt potensial.

-Vårt mål er at 90 % av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.Det skal vi klare ved å gi tilpasset undervisning og tett oppfølging. Vi vil også satse på en rekke tiltak for å bidra til økt sosial mobilitet i Oslo-skolen de neste årene, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Les hele saken om Oslobudsjettet her.