I Stavanger Aftenblad kunne vi 11. juni lese om Jan Arvid Løndalen (78) som etter en stor hjerteoperasjon og lungebetennelse var helt nedkjørt. Etter bare fire uker med hjemmetrener, gjorde han store framskritt. Han er blant de 31 første i Stavanger som har prøvd ut dette.

Fakta:

Hverdagsrehabilitering er prøvd ut i Madla bydel fra 1. november 2012 til 30. april 2013.

Nå jobber kommunen med å lage en evalueringsrapport.

I september får kommunalstyret for levekår framlagt en sak der de skal ta stilling til om denne måten å jobbe på skal tas i bruk i hele byen.

Selve prøveprosjektet er over, men i Madla bydel fortsetter de å jobbe på denne måten.