For å streame høyres valgstart, så er det to muligheter for dere som medier. Dere kan enten legge inn Høyres egen player og streaming. For å gjøre dette så bruker dere den embed code som er med i vedlegget i høyre kolonne.

Skulle dere ønske å ha en annen størrelse på denne playeren, så kan dere ta kontakt med Kenneth Wagenius i Qbrick Norge som hjelper oss med å nå det Norske folk med dette eventet.

Alternativt kan dere også bruke publiseringspunktet i deres egen løsning I det tilfellet så er publiseringspunktet som følger:

rtmp://fl0.c07302.cdn.qbrick.com/07302/live1

Eventuelle spørsmål kan som sagt rettes til nettredaktøren i Høyre på telefon 93 05 63 17.

embed tekst(4kb)