Gjennom hele høsten og vinteren har prognosene blitt verre nesten uke for uke. Selv med mange og store krisepakker spås ledigheten å øke til over 120.000. Få tørr spå når det snur. De mest skråsikre er sannsynligvis de som har skjønt minst av alvoret i krisen.

- I denne situasjonen må folk kunne forvente at vi som politikere finner løsninger som skaper forutsigbarhet og trygghet. Det er tid for samarbeid og pragmatisme - ikke for spill og dogmatisme, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

- Høyre legger vekt på å opptre konstruktivt og bidra til å finne fornuftige løsninger.Det er en styrke at et samlet Storting har stilt seg bak den første bankpakken, at alle har uttalt seg positivt til den andre og at forslagene vi behandler i dag som retter seg mot offentlig sektor og bygg og anlegg får bred støtte.

- Men der stopper dessverre enigheten. De rødgrønne partiene har ikke vist noen reell vilje til å diskutere tiltak som kan gi drahjelp til de tusenvis av små og mellomstore bedriftene i byer og bygder som har eiere ansatte som hver eneste dag slåss for å redde arbeidsplasser, sier Sanner.

- Tiltak for de mange bedriftene som ikke møter en åpen dør i regjeringskvartalet, men som bare har fått med seg en ekstra ryggsekk med skatteøkninger i møte med finanskrise og nedgangstider.

Halve verktøykassen

- Tiltak for de mange små og mellomstore bedriftene som sliter fordi regjeringen har satt på pauseknappen i næringspolitikken og økt skattene hvert eneste år.Det holder ikke å bruke halve verktøykassen, vi må ta i bruk alle virkemidler for å skape trygghet for jobbene og ny optimisme, sier Jan Tore Sanner.

- Denne saken viser at det er et politisk alternativ til de rødgrønne løsningene. Høyre legger sammen med de andre borgerlige partiene frem en serie forslag om skattereduksjoner for å skape trygghet for jobbene, og for at de bedriftene som fortsatt går bra får muligheten til å foreta nye investeringer.

- Regjeringen er opptatt av at alle virkemidler skal være midlertidige. Høyre er mest opptatt av at virkemidlene skal virke - og gjerne virke over tid.

- Vi må ha to tanker i hodet samtidig:For det første må det iverksettes tiltak som demper veksten i arbeidsledigheten og skaper trygghet for dem som er i ferd med å miste jobben.For det andre må det iverksettes tiltak som kan skape optimisme og bidra til at vi kommer styrket ut av krisen, sier Jan Tore Sanner.

Vil bruke 5 milliarder kroner mer enn regjeringen

Høyre foreslår å bruke om lag 5 milliarder kroner ut over regjeringens forslag for å skape rom for skattereduksjoner for bedrifter, arbeidsplasser og folk med vanlige lønnsinntekter, og for å få til en kraftigere satsing på kunnskap og miljø.

For å skape større trygghet for dem som er i ferd med å miste jobben foreslår Høyre:

  • Mer fleksible permitteringsregler
  • Økte bevilgninger til basisopplæring i arbeidslivet og til bedriftsintern opplæring

For å gi drahjelp til de mange små og mellomstore bedriftene foreslår Høyre:

  • Åfjerne skatteskjerpelsen som regjeringen har gitt familieeide bedrifter
  • Utsette skatten på overskudd i 2008 slik at de bedriftene som gikk bra får mer rom til å investere i 2009

For å skape optimisme og sikre at vi kan komme styrket ut av krisen foreslår Høyre:

  • Bedre avskrivningsregler slik at bedrifter som går bra stimuleres til nye investeringer
  • En betydelig forbedring av Skattefunn ordningen for å motivere bedriftene til å investere mer i forskning og utvikling. Erfaringen fra forrige nedgangsperiode viser at det er viktig å satse på kunnskap for å få frem de nye ideene som kan gi kraft ut av krisen.

For å sikre at tiltakene kan bidra til å fremme mer miljøvennlig adferd og produksjon foreslår Høyre:

  • Grønne avskrivninger for å stimulere produksjon av fornybar energi
  • Tiltak som kan fremme investering i mer miljøvennlig oppvarming i næringsbygg
  • En egen miljøpremie ved kjøp av miljøvennlige biler.