Årstallet 2030 er ikke valgt tilfeldig. Statens overskudd vil gå raskt nedover. Samtidig vil den forventede avkastningen fra pensjonsfondet ikke dekke inn reduksjonen avoljeinntekter.

Prognosene for norsk økonomi tilsier at staten har et stort økonomisk handlingsrom frem til omkring 2025. Hvordan vi bruker dette handlingsrommet er avgjørende for om vi i 2030 har et samfunn med muligheter for alle.

2030 er også det året Stortinget gjennom klimaforliket har slått fast at Norge skal være karbonnøytralt. Barna som fødes i 2012 er myndige i 2030. Den skolen som de har gått på vil være avgjørende for landets konkurransekraft i årene etter.

I 2037 er det 200 års jubileum for Formannskapsloven. Den er grunnlaget for lokaldemokratiet. Skal kommunene i 2030 være utøver av statlig politikk, eller skal flere beslutninger fattes i kommunene?

Klikk her for å komme tilbake til Norge 2030-sidene.