Mens National Transportplan, (NTP) en plan for samferdselsutbygging som legges frem for Stortinget hvert fjerde år, er forsinket, kom i dag en gledelig lekkasje fra regjeringen; Regjeringen går inn for fergefritt Vestland.

Gledelig nyhet

Høyres Øyvind Halleraker er glad for at regjeringen har lyttet til Høyre. - Dette er flotte nyheter, vi vil gjøre vårt ytterste for å få disse prosjektene i gang snarest mulig, sier han. Samtidig presiserer han at det er noe tvil i regjeringens prioritering mellom de ulike prosjektene i Rogaland, Hordaland og Møreaksen.

- Høyre vil bygge Rogfast, Hordfast og Møreaksen som offentlig-privat-samarbeid, dermed kan vi starte opp prosjektene allerede i neste fireårsperiode, sier han. Han påpeker atHordfast og Møreaksen har kommet såpass langt i planleggingen at disse bør kunne startes opp i løpet av fireårsperioden.

Kraftig snuoperasjon

Selv om Halleraker er svært glad for regjeringens lekkasje fra NTP, synes han praksisen er noe spesiell. - Først og fremst synes jeg det er en uting at NTP er forsinket til Stortinget. Det er en svært omfattende sak, og vi får dårlig tid til å behandle den skikkelig i Stortinget.

- Dette utspillet er en gledelig overraskelse, sier Halleraker og minnes da Høyre spilte ut forslag om fergefri E39 langs Vestlandet i jaunar. I VG omtalte Arbeiderpartiets Marit Bjørnflaten forslaget som useriøst, Liv Signe Navarsete (SP) mente man ikke kunne prioritere begge de store samferselssakene og Audun Lysbakken (SV) ville ikke prioritere fergefri vei på Vestlandet i det hele tatt. Saken kan du lese her.Nå går de inn for dette allikevel.

- Det er rart de snur så mye, og så brått - men jeg synes jo det er flott hvis det gjør at vi kommer raskere i gang med utbyggingen, avslutter Halleraker.