Uavhengige observatører har tidligere blitt avfeid som "talltriksere" og pressen anklaget for "å ha ført folket bak lyset". Høyres påpekninger av reelle utfordringer er "grunnløse" eller "frekke". Grove påstander og karakteristikker sitter løst hos en minister som hadde tjent på en noe mer ydmyk tone dagen etter at Riksrevisjonen igjen har lagt frem en tøff dom over tilstanden i Forsvaret.

Mangelfull historieskrivning
Historieløshet er kjernen i angrepet. Vel, på seg selv kjenner man andre. Høyre påstår ikke, slik hun hevder, at alt var bedre i vår regjeringstid. 2001-2005 var kanskje den aller tøffeste perioden i omstillingen av Forsvaret, og feil ble gjort. Likevel er hennes egen historieskriving grovt mangelfull. Forsvarspolitikken i perioden hadde full støtte fra Ap, og var basert på en langtidsplan Ap hadde lagt frem. Dette gjaldt både årsverkskutt og andre omstillingstiltak.

Kollektiv synd
Hun har rett i at den daværende langtidsplanen ble underfinansiert. Det er en kollektiv synd at ingen regjeringer har fulgt opp vedtatte planer. Det gjelder også dagens regjering, forsikringer om det motsatte til tross. Også her burde Faremo være ydmyk, ettersom Ap ikke foreslo én krone mer til Forsvaret i sine alternative budsjetter gjennom perioden. I Høyres alternative budsjetter for 2007-2010 har vi til sammenligning foreslått nær to milliarder ekstra - en prioritering som vi vil følge opp også for 2011.

Selektiv sitering
Også når det gjelder veteranarbeidet vil Faremo heller fordele skyld enn å ta tak i de gjenstående utfordringene, som den urettferdige forskjellsbehandlingen av veteraner som tjenestegjorde før 1. januar 2010. Og ved selektiv sitering unngår hun hovedbudskapet i min kommentar til forslaget om kvotering av kvinner i førstegangstjenesten: At det viktigste rekrutteringstiltaket , både overfor kvinner og menn, vil være å gi alle vernepliktige tilstrekkelig med ammunisjon og øvelser, i motsetning til i dag. Men fokus på en meningsfull og realistisk militær opplæring fremfor kvotering er visst "i utakt med tiden".

I sin skjønneste orden
Vår politiske uenighet er knyttet til Forsvarets status i dag, og hvilke konsekvenser dette har for vår forsvarsevne. På den ene siden står regjeringen knallhardt på at alt er i den skjønneste orden. På den andre siden påpeker Høyre, sammen med Riksrevisjonen, observatører og pressen mangler og utfordringer, og ikke minst forteller Forsvarets ansatte om sin virkelighet. Jeg ser at det gjør vondt for ministeren, men slik er det å være i utakt med virkeligheten.