- Per Kristian Foss fikk tydelig frem at mangehelt vanlige bedrifter rammes av den særnorskeformuesskatten som kun tre OECD land har i 2009.Nå gjelder det å vri debatten fra noen få milliardærertil de vanlige bedriftene som finnes i alle lokalsamfunn, sier stortingsrepresentant Peter Gitmark.

- Det er faktisk for å trygge jobbene Høyre vil fjerne formuesskatten.Det er også viktigat flere hundretusen pensjonister vil slippe endobbeltskatt som dette er.I tillegg skal arveavgiften fjernes fra januar 2010 med Høyre i regjering. Han kunne selvsagt ha nevnt at Høyre fikk beste karakter av alle partiene på skatte- og næringspolitikk av NHO nylig, sier Peter Gitmark.

Halvorsen arrestertpå fornybar energi
- Stordalen inviterte til diskusjon om fremtidens næringsliv og miljøtiltak. Han mente atregjeringen var for defensive på at offentlig transport skulle gå foran med et godt eksempel. Da Halvorsen begynte med det vanlige budskapet om satsing på fornybar energi, slo Per Kristian Foss kontant til.

- Nå må du slutte å snakke om fremtiden. Du har sittet i fire år og det har ikke vært bygget en eneste kommersiell vindmølle!Deter utrolig svakt av regjeringen og mange norske selskaper må ut avNorge for å finne gode rammevilkår,sier Peter Gitmark.

Gikk du glipp av debatten? Se den her hos NRK.no