– Det er veldig spesielt at departementet kun igangsetter utredning av sjøkabel, men ikke jordkabel eller kabel boret i fjell. Derfor blir denne utredningen for smal, og tar ikke opp i seg alle aspekter ved debatten i sommer. Det er ikke noe tvil om at regjeringen nå tar spørsmålet om sjøkabel alvorlig, men på den annen side var dette et arbeid som skulle vært gjort for lenge siden, sier Astrup til Dagens Næringsliv.

Nikolai Astrup presiserer dette ytterligere til hoyre.no-redaksjonen:

- Høyre vil ha en gjennomgang av alle realistiske alternativer. Det inkluderer bruk av pex-kabler i jord eller luftspenn (kan redusere mastehøyden dramatisk) og fjelltunnel.