Ingen konkrete løfter
Statens vegvesen mener det er umulig å fastslå hvor mye mer vei det blir med regjeringens forslag til bevilgninger. Takket være en formidabel kostnadsøkning har vi fått mindre vei for pengene. Det bygges færre kilometer vei med denne regjeringen enn tidligere.

- Åbygge 1,2 mil motorvei i året, som er ambisjonsnivået for de neste fire årene, kan neppe sies å være veldig ambisiøst, fortsetter Øyvind Halleraker.

Norge kan bedre
Høyre vil bygge vei med nye metoder. De tre OPS-prosjektene vi har hatt, viser at det er mulig å få lange strekninger raskere utbygd, og for en fastsatt pris. Når regjeringen ikke kommer på banen med alternative modeller, betyr det bare at utfordringene blir enda større i 2013.

- Men da er vi også klare til å overta. Norge kan bedre enn dette. Vi skal bygge mer og bedre vei, avslutter Øyvind Halleraker.