Regjeringen vil gi millioner til eldreomsorg, men kommunene vil ikke ha dem. Det overrasker ikke Bent Høie (H) som leder Stortingets helse- og omsorgskomité,.

– Dessverre er jeg ikke overrasket. Finansieringsordningen er for dårlig og komplisert. Det sa Høyre allerede da den nye finansieringsordningen kom, sier Høie til tv2.no.

773 millioner

Regjeringen økte bevilgningen til eldreomsorgen for budsjettåret 2011. Det betyr at kommunene kunne søke om å få tildelt totalt 1,59 milliarder i investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

I følge Husbanken viser foreløpige tall fra statsregnskapet at nesten halvparten står urørt, mer nøyaktig 773 millioner kroner. Dette sto urørt på konto ved årsskiftet, ifølge NRK.

Fremmer tidligere forslag

Høyre tror ikke løsningen er øremerkede midler til sykehjemsplasser, men mener i stedet at finansieringsordningen er for komplisert.

– Kommunene vet best hva slags tilbud det er behov for hos dem. KS har sagt at de ikke ønsker øremerkede midler og det mener vi er fornuftig. Finansieringsordningenmå forbedres og forenkles. Høyre vil ta opp igjen forslaget vi har fremmet tidligere, sier Høie til tv2.no.

Brutt valgløfte

Statsminister Jens Stoltenberg lovet før Stortings-valget 2009 hele 12.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015.

– Regjeringen ligger etter å oppnå det de lovet velgerne i 2009, sier Høie til tv2.no.