Samtidig støtter regjeringspartiene på Stortinget SVs forslag om å påby redningsvest for barn og at regjeringen fremmer en sak for å styrke sikkerheten i sjø, elv og vann.

- ­SV har med dette forslaget gitt et godt bidrag til å styrke sikkerheten til sjøs, sier Ove Bernt Trellevik, talsmann for maritim næring i Høyre.

Forslaget fra Arbeiderpartiet skulle gjelde fritidsbåter opptil åtte meter, og ville bety at redningsvest måtte benyttes av alle personer om bord når båten er i fart. Forslaget hadde flere svakheter og uavklarte grenseganger.

- Det er uhørt at Arbeiderpartiet ville foreslå at vanlige folks småbåter skulle være omfattet av forbudet, mens rikfolkenes storbåter skulle unntas, sier Trellevik.

Et påbud vil være svært krevende å håndheve. Bruk av vest vil også være krevende i mange sammenhenger. Ingen andre land har i dag et påbud om å bruke redningsvest.
Høyre mener at ikke alt kan løses gjennom påbud eller forbud; å påvirke folk til gode holdninger og bruk av sunn fornuft er ofte viktigere.

- Det er viktig å bruke redningsvest, men et påbud for voksne folk er ikke veien å gå. Høyre tror på frihet under ansvar, og vi vil oppfordre alle til å bruke vest, understreker Trellevik.