– I en krisesituasjon kan vi oppleve dataangrep som har katastrofeperspektiv. Det er avgjørende at vi er rustet skikkelig. I dag er ikke engang Statsministerens kontor tilstrekkelig oppgradert. Den konservative gruppen i Nordisk råd jobber nå for å løfte dette fram i rådet, og for Høyre er temaet sentralt, sier Stortingsrepresentant Olemic Thommessen til GD.

Torsdag 15. september var Thommessen på befaring sammen med kollegaer fra Den Konservative Gruppen i Nordisk Råd ved Forsvarets Ingeniørhøgskole på Jørstadmoen. Også invitert var Dekan og Viserektor ved Høgskolen i Gjøvik, Morten Irgens, som innledet om det nye senteret for cyber- og informasjonssikkerhet som HiG planlegger på Gjøvik. Senteret skal romme 80 stillinger, deriblant 20 professorater, og er et forsøk på å forene offentlige aktører som politiet, det norske militæret samt privat næringsliv for å styrke kompetansen og samarbeidet om informasjonssikkerhet her til lands.

Den Konservative Gruppen i Nordisk Råd fremmet i fjor et forslag om styrke det nordiske samarbeidet mot cybertrusler. Nettopp fordi cyberfienden ofte krysser både landegrenser og samfunnssektorer, og derigjennom visker ut de tradisjonelle forskjellene mellom militæret og det sivile, mener Høyre og dets nordiske søsterpartier at bedre koordinering både nasjonalt og internasjonalt er nødvendig.

– Vi har ivret for at Forsvaret skal åpne seg mot sivil sektor, og vi vil bidra til at dette gjøres på en god måte, uttaler Thommessen.