Vårt indre kompass er å kombinere frihet, mangfold, valgmuligheter og maktspredning med personlig ansvar.

Barn som har behov for hjelp fra barnevernet opplever nå å stå lengre i kø for å få et tilbud. Det er fordi Regjeringen kutter private tilbud. Av hensyn til barna vil vi ha likebehandling av offentlige og private barnevernstilbud.

Høyre er opptatt av at foreldrene skal ha valgfrihet i barneomsorgen. Sterk satsing på barnehageutbygging er bra, men vi må sikre god kvalitet i tilbudet og muligheten til å velge noe annet enn barnehage.

Frivillig sektor er ryggraden i det sivile samfunn, og skal være et korrektiv til staten. Da må frivilligheten få større plass og levelige vilkår. Hvert år betaler frivillig sektor ca. 1 mrd kroner i moms. Vi vil at frivilligheten skal få bruke pengene på å gi mennesker gode tilbud, og vi vil gi sektoren momsfritak.

Selve fundamentet i Høyres skolepolitikk er troen på å gi alle like muligheter til å realisere sine evner og talenter. Vi må ha like høye ambisjoner for alle elever, og vi skal stille krav. I Storbritannia har de konservative et veldig godt begrep som oppsummerer poenget: "Raising the bar - closing the gap."

Høyre prioriterer det viktigste først: lære barn å lese, skrive og regne. Barn må lære å lese - fordi de må lese for å lære. Vi vil bruke pengene på flere lærere og bedre opplæring, ikke på gratis skolemat og billigere SFO. Høyre prioriterer skoletid foran skolefritid!

Læreren er den viktigste innsatsfaktoren i skolen. Vi har mange dyktige lærere som gjør en strålende jobb - men vi trenger flere!

Bråk og uro i klasserommet er en viktig årsak til at mange lærere ikke får gjort jobben sin, og til at mange elever ikke lærer det de skal. Vi må gi læreren muligheten til å gjenvinne autoriteten - til å være en tydelig leder. Lærere skal selvsagt ha mulighet til å bortvise bråkete elever for resten av timen.

Frafall i videregående skole er en av våre største samfunnsutfordringer. 34 % av elevene slutter eller består ikke, og på noen yrkesfag er andelen over 50 %. Flere lærlingplasser, mer yrkesrettet teori og en nødvendig styrking av ungdomstrinnet er viktige tiltak for å redusere frafallet.

Forskning krever langsiktighet, forutsigbarhet og tålmodighet. I en tid hvor viktige land rundt oss satser kraftig på forskning, velger Regjeringen å dra ambisjonsnivået ned. Vi må investere for framtiden gjennom en klar prioritering av forskning og høyere utdanning.