Utdrag fra kommentaren:

Informasjon om hvordan hver skole eller hver bydel scorer, vil Solhjell spare oss for. De som trenger informasjonen får den, forsikret Solhjell igår. Men ifølge hans syn på saken gjør ikke offentligheten det. Han og SV vet bedre enn oss andre.

Torger Ødegård og hans utdanningsdirektør Astrid Søgnens oppskrift er det de kaller et kraftig læringstrykk. Elevene testes hyppig. Skolelederne stilles til ansvar for barnas resultater og det gripes inn raskt dersom det viser seg at det dukker opp en skole der elevene tester for dårlig.

Med utgangspunkt i det gode snittet for Oslo, er det grunn til å tro at Ødegård og Søgnen lykkes bra etter begge parametre - resultatene tyder på at også mange elever med foreldre uten mange bøker i bokhyllene gjør det svært bra. Men vi vet det ikke - fordi SV-statsråd Solhjell ikke vil at vi skal få vite det.

Det vil jo være et ubehagelig politisk paradoks for SV om Høyre/Frp-styrte Oslo skulle vise seg å være et fyrtårn resten av Norge bør følge for å bedre resultatene i skolen og for å drive skolen slik at den utjevner sosiale forskjeller

Kilde: Dagens Næringsliv, 05.12.07